ტარიფები

შპს "საქართველოს ტელერადიოცენტრი"- მულტიპლექსის თავისუფალი რესურსი მიმდინარე მომენტისთვის შეადგენს 16 მბტ/წმ-.

 

მაუწყებლების სატელევიზიო კონტენტის შპს "საქართველოს ტელერადიოცენტრი"- მულტიპლექს პლატფორმით ეროვნულ დონეზე ღია ეთერით გავრცელების საფასური 1 მბტ/წმ-სთვის შეადგენს 8700 ლარს დღგ- ჩათვლით.

 

დანარჩენი სერვისების ტარიფები იხილეთ ქვემოთ ნაჩვენებ ლინკზე:

ტარიფები

მოწვევის  ოფერტა


შემოგვიერთდით