საქართველოს ტელერადიოცენტრის საბაზისო სადგურების ანძები

*
ქუთაისი
ქუთაისი
წალკა
წალკა
წალენჯიხა
წალენჯიხა
ცაგერი
ცაგერი
დმანისი
დმანისი
ჩხორიწყუ
ჩხორიწყუ
ახალქალაქი
ახალქალაქი
ბორჯომი
ბორჯომი
ბაკურიანი
ბაკურიანი
ფოთი
ფოთი
ბათუმი
ბათუმი
ახალციხე
ახალციხე
ონი
ონი
თიანეთი
თიანეთი
ამბროლაური
ამბროლაური