საქართველოს ტელერადიოცენტრის საეთერო სარეტრანსლაციო სადგურების ანძები

ასე გამოიყურება საქართველოს ტელერადიოცენტრის ტიპიური სატელევიზიო საეთერო სარეტრანსლაციო გადამცემი სადგური