სატელევიზიო საბაზისო სადგურების დაფარვის ზონები

გამოყენების წესი

 

თქვენი ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით შეირჩიეთ სავარაუდო გადამცემი სადგური სახელწოდების მიხედვით.

 

დარწმუნდით, რომ თქვენი ადგილმდებარეობა იფარება ამ კონკრეტული ანძიდან, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოსინჯეთ სხვა ახლომდებარე გადამცემი სადგურის დაფარვის ზონები......................................................................................................................................................................
ბეჭდვა