დეპარტამენტები

ტექნიკური საშუალებათა მართვის დეპარტამენტი
უფროსი - თეიმურაზ სვანიძე

სახელმწიფო შესყიდვების და კონტრაქტორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი
უფროსი- დავით ტაბლიაშვილი

შემოგვიერთდით