სამსახურები
იურიდიული სამსახური
იურისტი - ლაშა ჩალაძე
იურისტი - ნუგზარ ზეიკიძე

სამეურნეო სამსახური
უფროსი - ზურაბ ჯალალიშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
მენეჯერი- ლელა გიორგაძე

სატრანსპორტო სამსახური
ნესტორი თამარაშვილი
ელექტრომაგნიტური თავსებადობისა და ხელშეშლაზე დაკვირვების სამსახური
მთავარი სპეციალისტი - მერაბ ადამია
ტექნიკური სამსახური
უფროსი - დავით ჩილინგარაშვილი
ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახური
უფროსი - მაგდა ზურაბაშვილი


ენერგეტიკული უზრუნველყოფის და მომარაგების სამსახური

უფროსი: გიორგი ცინცაძე
მონიტორინგისა და მართვის ცენტრი:
უფროსი: თეიმურაზ შათირიშვილი
რადიოგადამცემი ტექნოლოგიების ოპერატიული მართვის სამსახური
უფროსი: იურა გვილავა

საბუღალტრო აღრიცხვის სამსახური
უფროსი: დარეჯან იანტბელიძე
შრომის უსაფრთხოების სამსახური

უფროსი: ზაზა ჯაყელი

შემოგვიერთდით