საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნის ფორმა

საჯარო ინფორმაციის გამოსათხოვად თხოვთ შეავსოთ ქვემოთ მოყვანილი ფორმა. ინფორმაციას მიიღებთ კანონით დადგენილ ვადებში.
სახელი*
გვარი*
ორგანიზაციის დასახელება:
მობილური
ტელეფონი
მისამართი:
ელ-ფოსტა*
მოთხოვნა*
დაცვის კოდი
განაახლეთ დაცვის კოდი

შემოგვიერთდით