ტარიფები

შპს "საქართველოს ტელერადიოცენტრი"- მულტიპლექსის თავისუფალი რესურსი მიმდინარე მომენტისთვის შეადგენს 12 მბტ/წმ-.

 

მაუწყებლების სატელევიზიო კონტენტის შპს "საქართველოს ტელერადიოცენტრი"- მულტიპლექს პლატფორმით ეროვნულ დონეზე ღია ეთერით გავრცელების საფასური 1 მბტ/წმ-სთვის შეადგენს 9282 ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

შ.პ.ს  ,,საქართველოს ტელერადიოცენტრი’’-ს რადიო გადამცემი საშუალებებით მომსახურეობის  ტარიფი  საქართველოს საზ. მაუწყებლისთვის


50 ვტ 100 ვტ 200 ვტ 500-600ვტ 1000-1150ვტ 2000-2300ვტ
0.26 ლარი 0.57 ლარი 0.96 ლარი 1.93ლარი 2.39 ლარი 4.68 ლარი


დანარჩენი
სერვისების ტარიფები იხილეთ ქვემოთ ნაჩვენებ ლინკზე:

ტარიფები

მოწვევის  ოფერტა


შემოგვიერთდით