საქართველოს ტელერადიოცენტრის DVB-T2 ციფრული სამაუწყებლო ქსელის მონიტორინგი
ინფორმაცია სადგურის მდგომარეობის შესახებ
ომალო - სადგური ჩაირთვება 18:00 საათზე