+995 (32)2 506 333

ქსელის  მართვის  და მონიტორინგის  სამსახურის პერსონალი  აგრეთვე   ითავსებს   ცხელი  ხაზის  ფუნქციებსაც


ტელერადიოცენტრის  სამაუწყებლო  ქსელის  სიგნალის   გავრცელებასთან  დაკავშირებულ  კითხვებზე   შეგიძლიათ   დარეკოთ  ჩვენს  ცხელ  ხაზზე: +995 (32) 2 506 333


ყურადღება!  ტელერადიოცენტრის ცხელი  ხაზი   არ  ფლობს  და  ვერ  მოგაწვდით  ინფორმაციას  ქსელის ლიცენზირებულ  ოპერატორთან  დაკავშირებულ  კითხვებზე!

15.01.2018

მსგავსი სიახლეები

საზოგადოებრივი  მაუწყებლის დაკვეთით   

საზოგადოებრივი  მაუწყებლის დაკვეთით    "საქართველოს რადიოს"   სიგნალის   საქართველოს  ტერიტორიის სრულად დაფარვის მიზნით შ.პ.ს.  "საქართველოს ტელერადიოცენტრი"  ახორციელებს  მისი კუთვნილი  FM  რადიოსამაუწყებლო ქსელის  მოდერნიზაცია-გაფართოებას.

პროგრამა  მოიცავს  ახალი   27   რადიოგადამცემის და  საანტენო  სისტემების   დამონტაჟებას,  ასევე    უკვე  არსებული  10   რადიოგადამცემის   ჩანაცვლებას     Vigintos Elektronika-ს    ბრენდის    თანამედროვე    ტიპის  გადამცემებით.   ყველა  რადიოსადგური   აღჭურვილი   იქნება  RDS კოდერებით და  AP ფუნქციით,  რაც  საშუალებას   იძლევა  ერთი   სარეტრანსლაციო  სიხშირული ზონიდან  მეორეში  გადასვლისას  RDS სისტემით   აღჭურვილი   მიმღები  ავტომატურად  გადაეწყოს   მეორე  ზონის  სიხშირეზე.
ომალოსა  და  შატილის  რადიოსარეტრანსლაციო  სადგურების  კვება მოხდება  მზის  პანელებით   გენერირებული ენერგიის  ხარჯზე.

   პროგრამის  დასრულებისას   რადიოსარეტრანსლაციო   საიტების   რაოდენობა   მიაღწევს   52  ერთეულს,    რის   შედეგადაც  შ.პ.ს.  "საქართველოს ტელერადიოცენტრი"-ს    FM  რადიოსამაუწყებლო ქსელს  და  შესაბამისად    "საქართველოს რადიოს"    სიგნალს  ექნება  ყველაზე   სრული  დაფარვა   არსებულ სხვა  ოპერატორებთან შედარებით.


alt


.

 

თქვენ უკვე შეგიძლიათ
იხილოთ
კომპიუტერული
მოდელირებით
მიღებული
სატელევიზიო 
საბაზისო
და

საეთერო სარეტრანსლაციო
სადგურების
დაფარვის
ზონები

თქვენ უკვე შეგიძლიათ იხილოთ კომპიუტერული მოდელირებით მიღებული სატელევიზიო საბაზისო და საეთერო სარეტრანსლაციო სადგურების დაფარვის ზონები

დღეიდან  თქვენ  შესაძლებლობა  გაქვთ 
LIVE-ში  განახორციელოთ  შპს 

დღეიდან  თქვენ  შესაძლებლობა  გაქვთ  LIVE-ში  განახორციელოთ  შპს  "საქართველოს  ტელერადიოცენტრი"-ს  ციფრული  სამაუწყებლო  ქსელის  მონიტორინგი!

იხილეთ  ჩვენს  ვებ  გვერდზე:  ტელერადიოცენტრის სამაუწყებლო ქსელი / DVB-T2 საბაზისო ქსელის მონიტორინგი