დაფარვის ზონები

თქვენ უკვე შეგიძლიათ იხილოთ კომპიუტერული მოდელირებით მიღებული სატელევიზიო საბაზისო და საეთერო სარეტრანსლაციო სადგურების დაფარვის ზონები

03.02.2018

მსგავსი სიახლეები

საზოგადოებრივი  მაუწყებლის დაკვეთით   

საზოგადოებრივი  მაუწყებლის დაკვეთით    "საქართველოს რადიოს"   სიგნალის   საქართველოს  ტერიტორიის სრულად დაფარვის მიზნით შ.პ.ს.  "საქართველოს ტელერადიოცენტრი"  ახორციელებს  მისი კუთვნილი  FM  რადიოსამაუწყებლო ქსელის  მოდერნიზაცია-გაფართოებას.

პროგრამა  მოიცავს  ახალი   27   რადიოგადამცემის და  საანტენო  სისტემების   დამონტაჟებას,  ასევე    უკვე  არსებული  10   რადიოგადამცემის   ჩანაცვლებას     Vigintos Elektronika-ს    ბრენდის    თანამედროვე    ტიპის  გადამცემებით.   ყველა  რადიოსადგური   აღჭურვილი   იქნება  RDS კოდერებით და  AP ფუნქციით,  რაც  საშუალებას   იძლევა  ერთი   სარეტრანსლაციო  სიხშირული ზონიდან  მეორეში  გადასვლისას  RDS სისტემით   აღჭურვილი   მიმღები  ავტომატურად  გადაეწყოს   მეორე  ზონის  სიხშირეზე.
ომალოსა  და  შატილის  რადიოსარეტრანსლაციო  სადგურების  კვება მოხდება  მზის  პანელებით   გენერირებული ენერგიის  ხარჯზე.

   პროგრამის  დასრულებისას   რადიოსარეტრანსლაციო   საიტების   რაოდენობა   მიაღწევს   52  ერთეულს,    რის   შედეგადაც  შ.პ.ს.  "საქართველოს ტელერადიოცენტრი"-ს    FM  რადიოსამაუწყებლო ქსელს  და  შესაბამისად    "საქართველოს რადიოს"    სიგნალს  ექნება  ყველაზე   სრული  დაფარვა   არსებულ სხვა  ოპერატორებთან შედარებით.


alt


.

 

ქსელის  მართვის  და მონიტორინგის 
სამსახურის პერსონალი  აგრეთვე   ითავსებს 
 ცხელი  ხაზის  ფუნქციებსაც

ტელერადიოცენტრის 
სამაუწყებლო  ქსელის  სიგნალის 
 გავრცელებასთან  დაკავშირებულ  კითხვებზე 
 შეგიძლიათ   დარეკოთ  ჩვენს  ცხელ 
ხაზზე: 
+995 (32) 2 506 333

ყურადღება!  ტელერადიოცენტრის
ცხელი  ხაზი   არ  ფლობს  და 
ვერ  მოგაწვდით  ინფორმაციას  ქსელის
ლიცენზირებულ  ოპერატორთან  დაკავშირებულ 
კითხვებზე!

ქსელის  მართვის  და მონიტორინგის  სამსახურის პერსონალი  აგრეთვე   ითავსებს   ცხელი  ხაზის  ფუნქციებსაც


ტელერადიოცენტრის  სამაუწყებლო  ქსელის  სიგნალის   გავრცელებასთან  დაკავშირებულ  კითხვებზე   შეგიძლიათ   დარეკოთ  ჩვენს  ცხელ  ხაზზე: +995 (32) 2 506 333


ყურადღება!  ტელერადიოცენტრის ცხელი  ხაზი   არ  ფლობს  და  ვერ  მოგაწვდით  ინფორმაციას  ქსელის ლიცენზირებულ  ოპერატორთან  დაკავშირებულ  კითხვებზე!

დღეიდან  თქვენ  შესაძლებლობა  გაქვთ 
LIVE-ში  განახორციელოთ  შპს 

დღეიდან  თქვენ  შესაძლებლობა  გაქვთ  LIVE-ში  განახორციელოთ  შპს  "საქართველოს  ტელერადიოცენტრი"-ს  ციფრული  სამაუწყებლო  ქსელის  მონიტორინგი!

იხილეთ  ჩვენს  ვებ  გვერდზე:  ტელერადიოცენტრის სამაუწყებლო ქსელი / DVB-T2 საბაზისო ქსელის მონიტორინგი