ომალო

ომალოს და ჩარგლის სატელევიზიო გადამცემი სადგურის მიკრორეტრანსლატორები მუშაობენ მზის პანელებით გენერირებულ ელექტროენერგიაზე. მოღრუბლული ამინდის პირობებში ენერგია არ არის საკმარისი მიკრორეტრანსლატორის ჩასართავად. მიკრორეტრანსლატორი განაახლებს მუშაობას მაშინ როცა დაიმუხტება მისი აკუმულატორი.