ომალო

ომალოს და ჩარგლის სატელევიზიო გადამცემი სადგურის მიკრორეტრანსლატორები მუშაობენ მზის პანელებით გენერირებულ ელექტროენერგიაზე. მოღრუბლული ამინდის პირობებში ენერგია არ არის საკმარისი მიკრორეტრანსლატორის ჩასართავად. მიკრორეტრანსლატორი განაახლებს მუშაობას მაშინ როცა დაიმუხტება მისი აკუმულატორი.

ბეჭდვა